Velkommen til Laget for folkemusikk!

Laget for folkemusikk ble etablert i 1903 og er Oslos eget lag for norsk folkemusikk. Laget er tilknyttet FolkOrg. Hovedvirksomheten vår er å arrangere konserter, fester og Oslokappleiken.

Laget arrangerer normalt Oslokappleiken på seinhøsten i BLS sine lokaler i Nordahl Brunsgate 22 i samarbeide med lagene der. Lagets øvrige fester er lagt til våren og høsten. Musikken og dansen er alltid i høysete og vi legger stor vekt på å ha gode spelemenn - og kvinner. På festene er det anledning til å danse ulike typer bygdedans og runddans. Både kappleiken og festene våre er åpne for alle interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer. Folkemusikken er utgangspunktet for grensesprengende opplevelser. Velkommen til Laget for folkemusikk!