Medlem:

For å bli medlem i Laget for Folkemusikk kan du sende en e-post til FolkOrg - Organisasjonen for folkemusikk og folkedans (landsomfattende medlemsorganisasjon) post@folkemusikk.no, der du skriver at du ønsker å bli medlem av Laget for Folkemusikk i Oslo, oppgi navn, adresse, fødselsår og eventuelt om du ønsker instrumentforsikring. Se informasjon om forsikring her