Oslo juniorspelemannslag og Juniorkvederne i Oslo

Øvinger våren 2015

Vi fortsetter med øvinger på Marienlyst skole én torsdag i måneden. Og datoene for våren 2015 er 8.jan, 5.feb, 19.mars, 23.april, 21.mai og 4.juni, kl 17.30-19.30.

Kirsti Bakken Kristiansen har tatt over som instruktør for Unni Løvlid. Bjørn Sigurd Glorvigen, Mats Johansson og Mari Skeie Ljoner er fortsatt med!

Velkommen!